Ochrana osobních údajů:
Uchované osobní údaje tj. pouze IP adresa je využita k identifikaci hráče na serveru a k případné blokaci přístupu při porušení pravidel
NightKingdom.
Protection of personal data:
Stored personal data, ie. only the IP address is used to identify the player on the server and to block access if violations rules of NightKingdom.

V případě dotazů kontaktuje naší podporu.